Reklama

43. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

W stolicy regionu działacze NSZZ „Solidarność” w Podlaskiem, władze regionu i przedstawiciele środowisk patriotycznych uczcili rocznicę powstania organizacji. Kwiaty w miejscach pamięci związanych z „Solidarnością” w czwartek 31 sierpnia złożył, w imieniu zarządu województwa, wicemarszałek Marek Olbryś.


Podobne porozumienia jak te gdańskie, na przełomie sierpnia i września 1980 r. podpisane zostały między władzą komunistyczną, a wolnymi związkami zawodowymi większych zakładów pracy w Szczecinie, w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Dąbrowie Górniczej. To otworzyło drogę do powstania niezależnych od władzy związków zawodowych. W konsekwencji komuniści zgodzili się na ograniczenie cenzury, wydawanie wolnej związkowej prasy, a na antenie polskiego radia pojawiła się transmisja niedzielnych mszy świętych. Wówczas był to znaczący sukces. Do sierpnia 1980 podobne przejawy niezależności były tępione przez władze, a osoby próbujące korzystać z prawa do zrzeszania się i manifestowania poglądów innych niż uznane oficjalnie, poddawane były represjom.

W uroczystościach w Białymstoku uczestniczyli m.in. wojewoda Bohdan Paszkowski wraz z zastępcami: Bogusławą Szczerbińską i Tomaszem Madrasem, Marek Jedynak – dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, działacze opozycji antykomunistycznej, związkowcy NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Cezary Rutkowski
fot.: Paweł Krukowski

Reklama

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama