Reklama

4. edycja Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji

17-18 maja 2022 roku, w The Westin Warsaw Hotel i online, odbędzie się 4. edycja Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji. W wydarzeniu wezmą udział liderzy sektorów: handlu, przetwórstwa i dystrybucji, przedstawiciele administracji państwowej oraz eksperci rynku. 

Tegoroczna 4. edycja Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji upłynie w wyjątkowej atmosferze z uwagi na bezprecedensową sytuację, w jakiej znalazła się Europa i cały świat, a zwłaszcza nasz region. Wojna na Ukrainie i zmiany w globalnej architekturze geopolitycznej będą miały długofalowe skutki dla światowej i polskiej gospodarki. Zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw, rosnące ceny paliw, energii elektrycznej i surowców, rekordowa inflacja, kryzys humanitarny i migracyjny to kluczowe wyzwania, z jakimi sektor będzie musiał zmierzyć się w perspektywie najbliższych miesięcy, a nawet lat. W świetle zmian geopolitycznych i gospodarczych nowego znaczenia nabierają tak ważne dotychczas dla handlu obszary, jak: łańcuch dostaw, współpraca z partnerami biznesowymi, bezpieczeństwo żywnościowe Polski czy rynek pracy. Liderzy rynku, przedstawiciele rządu i ekonomiści będą dyskutować o wyzwaniach dla sektora, możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji oraz strategiach prowadzenia biznesu w nowych warunkach. Zagadnieniom tym poświęcone zostaną 2 panele w części plenarnej. 

Obszarem eksplorowanym w ramach kolejnego bloku tematycznego będą trendy konsumenckie związane z przemianami gospodarczymi i społecznymi: nowy typ konsumenta i zwyczaje zakupowe uchodźców, prognozy dotyczące reakcji klientów na wzrost cen koszyka zakupowego, redefinicja zwyczajów zakupowych klientów oraz klient w otoczeniu dynamicznych innowacji. Liderzy rynku opowiedzą o tym, jak sieci handlowe dbają o klienta w czasach wysokiej inflacji. Następnie omówione zostaną strategie handlowe i narzędzia dostosowane do oczekiwań klientów, m.in.: segmentacja klientów i personalizacja oferty, budowanie Customer Experience, uwzględniające perspektywę sklepów stacjonarnych i e-commerce, interaktywność klienta i branży retail, technologie pozwalające zrozumieć klienta. 

Dyskusje przedstawicieli biznesu, administracji rządowej i ekspertów będą ogniskować się także wokół problematyki zrównoważonego rozwoju handlu. Prelegenci dokonają analizy nowego modelu biznesowego w erze zmian klimatu. Poruszą zagadnienia takie, jak: strategia klimatyczna UE „Fit for 55” w kontekście sytuacji geopolitycznej, prowadzenie biznesu w kierunku zeroemisyjności, efektywność energetyczna, system kaucyjny, regulacje dotyczące śladu węglowego oraz proekologiczne rozwiązania dla handlu. Nie zabraknie komentarza na temat wyzwań związanych z wdrożeniem dyrektywy OMNIBUS. Obrady zakończy dyskusja poświęcona kierunkom rozwoju handlu w dobie sustainable tsunami. 

Drugi dzień wydarzenia rozpocznie się od cyklu prezentacji i paneli odbywających się w ramach bloku tematycznego „RETAILTEC trends – Handel przyszłości”. Eksperci porozmawiają o intensyfikacji wdrażania innowacji, m.in. w odniesieniu do boomu innowacji w czasie pandemii, wpływie wojny na Ukrainie na inwestycje i rozwój innowacji oraz innowacyjnych technologiach cyfrowych służących obsłudze zwiększonej liczby konsumentów. Skomentowane zostaną również elementy marketplace jako siły napędowej handlu. 

Blok „Transformacja przemysłu logistycznego i łańcucha dostaw” poświęcony zostanie tematom takim, jak m.in.: wpływ konfliktu na Ukrainie na łańcuch dostaw, budowanie łańcucha dostaw odpornego na kryzysy, rozwój handlu błyskawicznego i zrównoważony rozwój w logistyce. 

Kolejnym ważnym obszarem omawianym w drugim dniu Kongresu będą przemiany dokonujące się na polskim rynku pracy. Prelegenci omówią m.in. aspekty związane z wpływem wojny na Ukrainie na rynek pracownika, Diversity & Inclusion w polskim handlu, przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz automatyzacją procesów. Podczas debaty „Handel jest kobietą” przedstawiona zostanie kobieca perspektywa w sektorze handlu i dystrybucji. 

Zwieńczeniem obrad będzie dyskusja na temat współpracy sieci handlowych z partnerami biznesowymi. Poruszone zostaną kwestie innowacji produktowych, różnych modeli współpracy partnerskiej, transformacji żywieniowej oraz wzmacniania potencjału polskiego rolnictwa i przetwórstwa dzięki współpracy z sieciami. 

Kongres skierowany jest do kadry zarządzającej międzynarodowych sieci handlowych, detalistów, hurtowników i dystrybutorów, zarządców i najemców centrów handlowych, koncernów FMCG oraz personelu kierowniczego zarządzającego wdrażaniem nowych technologii w branży. Wydarzenie skierowane jest także do dostawców rozwiązań technologicznych i usług dla retailu, osób zajmujących się marketingiem w branży handlowej, analityków, przedstawicieli firm świadczących usługi finansowe oraz przedsiębiorstw zajmujących się logistyką i dystrybucją. Spotkanie stanowi niepowtarzalną okazję do dialogu z przedstawicielami rządu i administracji państwowej oraz zdobycia aktualnej wiedzy o zmianach systemowych, czekających branżę handlową. 

Organizatorami  Kongresu są: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji oraz MMC Polska. 

Program wydarzenia: https://dystrybucja.pl/program/  

Więcej informacji i rejestracja: www.dystrybucja.pl 

Partner wydarzenia: Bstok.pl

Reklama

Reklama