Reklama

3,2 mln zł z budżetu województwa na prace przy zabytkach

To łączna kwota pieniędzy przeznaczonych na działania restauratorskie, konserwatorskie i budowlane przy zabytkach znajdujących się w regionie. Decyzją zarządu województwa nabór wniosków rozpocznie się 20 stycznia i potrwa do 3 marca br.


– Zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie miejsc zabytkowych, ich remonty i konserwacje wymagają ogromnych nakładów. Te prace są wyjątkowo kosztowne i często przekraczają możliwości finansowe ich właścicieli i zarządców. A to jest nasze wspólne dziedzictwo i jesteśmy zobowiązani do zachowania tych zabytków w jak najlepszej formie – powiedział marszałek Artur Kosicki.

O pieniądze może się starać każdy, kto jest właścicielem lub zarządcą zabytku. Można je przeznaczyć na szereg prac, m.in. wykonanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzanie badań architektonicznych, projekty budowlane, remonty części zabytkowych, wymianę okien, drzwi, rynien czy dachu, remonty wnętrz i elewacji. Pieniądze można otrzymać też na instalacje chroniące zabytki przed włamaniem, pożarem i skutkami uderzenia pioruna (pełna lista prac w załączeniu). Warunek podstawowy ubiegania się o dofinansowanie to wpis zabytku do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego.

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy www.witkac.pl.

Natomiast potwierdzenie złożenia wniosku w formie papierowej należy dostarczyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
z dopiskiem Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konkurs na ochronę zabytków, do dnia 10 marca 2023 r. do godziny 15:30.

Nie liczy się data stempla pocztowego. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej powinno dotrzeć fizycznie do dnia 10 marca 2023 r. pod wskazany adres urzędu.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w załączniku.

Aneta Kursa
red.: Anna Augustynowicz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama