Reklama

300 tys. zł z budżetu województwa dla UDSK w Białymstoku

Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę systemu monitorowania pacjentów przebywających w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu. Decyzję o przyznaniu dotacji Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku podjął zarząd województwa na posiedzeniu w czwartek, 8 grudnia.


– Zarząd województwa szczególną troską otacza oddziały i szpitale dziecięce, przekazując znaczące środki na ich wyposażenie i modernizację. Objęty dotacją projekt UDSK gwarantuje podniesienie jakości opieki nad małymi pacjentami – powiedział Marek Malinowski odpowiedzialny w strukturach za obszar ochrony zdrowia.

Rocznie w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UDSK leczonych jest ok. 85 pacjentów. Obecnie odczyt danych dotyczących stanu ich zdrowia odbywa się bezpośrednio przy chorych, co naraża ich na ryzyko zakażenia ze strony personelu.

Dzięki przyznanej przez zarząd województwa dotacji, zostanie zakupiona stacja służąca do zdalnego monitorowania pacjentów pediatrycznych i ich parametrów życiowych w trakcie pobytu na oddziale intensywnej terapii. Zdalne monitorowanie sprawi, że ocena stanu pacjentów będzie możliwa bez konieczności stałej fizycznej obecności personelu w pomieszczeniu, w którym hospitalizowany jest pacjent. W efekcie, w dużym stopniu zminimalizuje to ryzyko ewentualnego przenoszenia się infekcji pomiędzy personelem i pacjentami.

Jerzy Górko
red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama