Reklama

3 grudnia – Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób z niepełnosprawnościami i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

Działania te dążą do zwiększenia świadomości publicznej o ograniczeniach, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami m.in. niedostosowane pomieszczenia, problemy w dostępie do informacji, trudności ze znalezieniem pracy oraz stereotypowe postrzeganie niepełnosprawnych.

W myśl zapisów Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjętej 13 grudnia 2006 roku, osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Dzień został ustanowiony blisko 30 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

oprac.: Paulina Dulewicz
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama