Reklama

26 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Katastrofie w Czarnobylu

Awaria reaktora i wybuch wodoru

W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku, o godzinie 01:32 uległ awarii jeden z reaktorów czarnobylskiej elektrowni. Doszło wówczas do przegrzania i częściowego stopienia rdzenia reaktora oraz chemicznego wybuchu wodoru, powstałego w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego testu bezpieczeństwa układu chłodzenia reaktora. Po wybuchu została rozerwana obudowa reaktora i budynek, w którym się mieścił. Nastąpiła bezpośrednia emisja do atmosfery i otoczenia elektrowni radioaktywnego pyłu grafitu oraz uranu z wnętrza reaktora.

W wyniku ostrej choroby popromiennej tuż po katastrofie śmierć poniosło 41 osób. Byli to członkowie załogi elektrowni narażeni na najsilniejsze promieniowanie zaraz po wybuchu oraz strażacy biorący udział w trwającej aż 10 dni akcji gaśniczej. Natomiast według raportów różnych organizacji międzynarodowych, w następstwie katastrofy zmarło około 200 tysięcy osób.

Płyn Lugola dla polskiej młodzieży

Tragedia w Czarnobylu to najbardziej dramatyczna katastrofa w dziejach energetyki jądrowej na świecie i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar 146 tysięcy km² terenu na pograniczu Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jednak skutki tej katastrofy, w mniejszym lub większym stopniu, dotknęły również inne państwa, gdyż po wybuchu reaktora, radioaktywna chmura rozprzestrzeniła się praktycznie nad całą Europę.

Również Polska znalazła się w strefie oddziaływania skutków katastrofy. Co ciekawe, ówczesne władze PRL, mimo całkowitej zależności politycznej od strony radzieckiej, podjęły działania wbrew jej zaleceniom, ale w interesie własnych obywateli. Ich ważnym efektem była decyzja o podaniu płynu „Lugola” dzieciom i młodzieży w 11 województwach północno-wschodnich, nad którymi przeszła radioaktywna chmura.

oprac.: Jerzy Górko na podstawie www.dzieje.pl; www.wikipedia.pl
red.: Anna Augustynowicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama