Reklama

2,5 mln zł na lepszą opiekę medyczną

– Życie i zdrowie mieszkańców regionu to nasz priorytet. Jako zarząd województwa staramy się, aby podlaskie placówki medyczne dysponowały wysokiej jakości sprzętem medycznym, który, w połączeniu z umiejętnościami naszych lekarzy, gwarantuje szybką diagnostykę i skuteczną terapię – zaznaczył marszałek Artur Kosicki.

– Dzięki przyznanym dotacjom szpitale w regionie będą mogły zainwestować w potrzebny sprzęt medyczny i system informatyczny – dodał Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny za ochronę zdrowia.

Dotacja dla szpitala wojewódzkiego w Białymstoku

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku otrzyma 1,43 mln zł dotacji z budżetu województwa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego przez białostocki szpital wspólnie z Mińskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym. Jego celem jest poprawa jakości leczenia w chorobach układu krążenia i intensywnej opieki medycznej. W ramach tej inwestycji zostanie kupiony sprzęt medyczny (w tym tomograf komputerowy), zorganizowane będą seminaria i akcje profilaktyczne. Koszt projektu – w części dotyczącej szpitala wojewódzkiego – wynosi 1,2 mln zł, a 90 proc. pokrywa dotacja unijna.

Dotacja dla szpitala w Łomży

Z kolei Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wymieni system radiologiczny wraz ze stacjami diagnostycznymi. Dotychczasowy jest w złym stanie technicznym, przestarzały technologicznie i w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów. Dotacja z budżetu w wysokości 900 tys. zł pozwoli na kupno, instalację i wdrożenie nowego systemu radiologicznego oraz diagnostycznych stacji lekarskich, zintegrowanie ich z systemem szpitalnym oraz przeniesienie danych na nową platformę.

Dotacja dla Białostockiego Centrum Onkologii

Natomiast Białostockie Centrum Onkologii otrzyma 170 tys. zł na dofinansowanie kupna sprzętu radiologicznego – aparatu HDR wraz z wyposażeniem. Służy on do brachyterapii, która jest bardzo nowoczesną formą radioterapii. Źródła promieniotwórcze niszczą jedynie tkanki wokół usuniętego guza, a omijają tkanki zdrowe. Większość kosztu zakupu aparatu, bo aż 2,5 mln zł, pokrywa Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Sprzęt kosztuje 2,67 mln zł, dotacja z budżetu województwa pokryje więc brakującą różnicę.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama