Reklama

22 lutego na granicy polsko

16 Afgańczyków ujętych zostało przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Lipska. Z kolei w rejonie Dubicz Cerkiewnych ujawniono grupę Syryjczyków, a w okolicach Białowieży dwóch obywateli Jemenu. Na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Narewce i Płaskiej nielegalni migranci zostali zauważeni przez polskie patrole w momencie próby pokonania zapory technicznej. Osoby te wycofały się w głąb Białorusi.


Od początku lutego 2023 r. odnotowano 1037 prób nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy.    • Patrol SG, zd. A. Wierzbicki
    Patrol SG, zd. A. Wierzbicki
Podlaska Straż Graniczna

Reklama