Reklama

116 przedsiębiorców otrzyma dotacje

To czwarta i zarazem ostatnia lista firm, które otrzymały pomoc w tym naborze. W pierwszej kolejności dotacje zostały udzielone firmom, które wykazały największy spadek przychodów ze sprzedaży. 8 kwietnia zarząd przyznał wsparcie w wysokości 8,8 mln zł 325 firmom. Z kolei 6 maja zatwierdził drugą listę, na której znalazło się 400 firm z dofinansowaniem sięgającym 12,2 mln zł.  20 maja, po raz trzeci, zarząd przydzielił dotacje kolejnym przedsiębiorstwom – do 200 firm trafiło 6,8 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Łącznie z dotacjami udzielonymi w czwartek – wsparcie dla firm w ramach tego konkursu wyniesie ponad 31 mln zł! Skorzysta z niego 1041 przedsiębiorstw.

– To ponad tysiąc firm, które z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji. Miejsca pracy podlaskich rodzin, ich źródło utrzymania. Obiecałem, ze dołożymy wszelkich starań, by pomóc im przezwyciężyć trudności i słowa dotrzymuję –  podkreślił marszałek Artur Kosicki.

Konkurs adresowany był do mikro- i małych przedsiębiorstw, a także osób prowadzących działalność gospodarczą. Mogły uzyskać jednorazową dotację z funduszy europejskich na kapitał obrotowy, czyli bieżącą działalność firmy. Warunkiem udziału było pogorszenie się sytuacji firmy w związku z COVID-19. 

Nabór stanowił trzecią część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, który utworzył Zarząd Województwa Podlaskiego, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory (łącznie z czwartą listą przyznanych dotacji), w ramach PPG, przedsiębiorcy otrzymali blisko 220 mln zł: 72,6 mln zł na dopłaty do wynagrodzeń, 70 mln zł na nieoprocentowane pożyczki, 36,5 mln zł na dofinansowanie kapitału obrotowego (I edycja), 8,3 mln zł na tzw. bon antywirusowy i 31 mln zł na kapitał obrotowy (II edycja). W sumie z tych różnych form pomocy skorzystało do tej pory około 11 tysięcy firm.

Więcej na stronie konkursu

Barbara Likowska-Matys
red.: Aneta Kursa

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama