Reklama

11 kurierów i przewodnik grupy zatrzymani na granicy polsko-białoruskiej

W sobotę (25.03.2023 r.) zatrzymano, aż 7 osób, które przewoziły nielegalnych migrantów. Obywatela Uzbekistanu, który przewoził 5 Syryjczyków i Irakijczyka oraz obywatela Kirgistanu, który w swoim aucie przewoził 2 Egipcjan zatrzymali funkcjonariusze z Placówki SG w Białowieży. Z kolei współdziałający ze Strażą Graniczną Policjanci zatrzymali trzech obywateli Ukrainy, którzy w sumie przewozili 12 Syryjczyków. Kolejnego obywatela Ukrainy, który przewoził 4 Afgańczyków zatrzymali funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku. Kolejnego kuriera, obywatela Uzbekistanu, zatrzymał patrol Straży Granicznej z Dubicz Cerkiewnych. Cudzoziemiec przewoził 7 Syryjczyków.


W niedzielę (26.03.2023 r.)  zatrzymano w sumie czterech kurierów (3 obywateli Ukrainy i obywatela Estonii), którzy w dwóch autach przewozili 13 nielegalnych migrantów. Działania prowadzono na terenie służbowej odpowiedzialności Białowieży i Dubicz Cerkiewnych.


Z kolei w piątek (24.03.2023 r.) zatrzymano obywatela Turcji. Mężczyzna był przewodnikiem grupy (6 obywateli Egiptu, 3 obywateli Syrii), która przedostała się do Polski wbrew przepisom pokonując wpław rzekę graniczną Świsłocz. 


Zatrzymani kurierzy otrzymają zarzuty za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, dodatkowo wobec nich zostaną wszczęte postępowania administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 5 lat.


Od początku bieżącego roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 154 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy.


 
Podlaska Straż Graniczna

Reklama