Reklama

10 listopada – Dzień Młodzieży

Międzynarodowe Święto Młodzieży, które obchodzone jest także 12 sierpnia, zostało ustanowione w 1999 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży. Obchody święta są inicjatywą należącą do Światowego Programu Działań na Rzecz Młodzieży).

W trakcie Międzynarodowego Dnia Młodzieży odbywają się liczne konferencje, dyskusje, spotkania z przedstawicielami władz, warsztaty oraz przedsięwzięcia artystyczne i charytatywne.

W niektórych krajach obchodzony jest narodowy Dzień Młodzieży (zamiast Międzynarodowego Dnia Młodzieży), np:

– Azerbejdżan – 2 lutego
– Zambia – 11 marca
– Wietnam – 26 marca
– Tajwan – 29 marca
– Chiny – 4 maja
– Turcja (Dzień młodzieży i sportu) – 19 maja
– Rosja – 27 czerwca
– Ukraina – 28 czerwca
– Kirgizja – 10 listopada

Paulina Dulewicz

Reklama