Reklama

W Puszczy Białowieskiej otwarto ścieżkę „Żebra Żubra”.

Trasa ścieżki jest jednym z najpiękniejszych szlaków przebiegających przez Puszczę Białowieską. Rozpoczyna się przy drodze łączącej Białowieżę ze wsią Pogorzelce, a kończy przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.

Obiekt został wybudowany w latach 1978-1980 wg projektu Jacka Wysmułka – leśniczego do spraw turystycznych w Nadleśnictwie Białowieża i jego żony Barbary. Trasa ma nie całe 3 kilometry długość i prowadzi przez różne typy siedliskowe lasu – podmokłe olsy, lasy bagienne, wilgotne i świeże.
Niemal połowę szlaku tworzy drewniana kładka, pozostałą część stanowi gruntowa ścieżka. Niegdyś trasa była zbudowana z dębowych i jesionowych desek i szczap, których nierówna powierzchnia oraz odstępy pomiędzy nimi przypominały żebra – stąd nazwa ścieżki. https://www.bstok.pl/up/news/3104_1.jpg https://www.bstok.pl/up/news/3104_2.jpg