Reklama

Studenci ze wschodu – mile widziani w Białymstoku

Punkt informacyjny Study in Bialystok prowadzony przez Fundację OKNO NA WSCHÓD cieszy się nieustannym zainteresowaniem studentów z zagranicy. Z jego oferty tylko w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017 skorzystało ponad 150 studentów pochodzących ze wschodu, którzy wybrali Białystok na swoje miasto akademickie.

Punkt informacyjny przez ostatnie 4 lata oferował szeroki zakres bezpłatnych usług mających na celu wsparcie młodzieży ze wschodu w integracji z białostockim społeczeństwem oraz w adaptacji w mieście. Studenci chętnie korzystali z możliwości uczestniczenia w kursie języka polskiego oraz w wyjazdach edukacyjnych po Podlasiu, do Warszawy oraz Krakowa i Wieliczki. Niektóre działania projektu już się zakończyły, inne powoli dobiegają końca, jednak wciąż można skorzystać z konsultacji i doradztwa. Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszyło się działanie wolontariat, które również jeszcze trwa.

W roku akademickim 2016/2017 z wolontariatu skorzysta łącznie 19 studentów. „Zróżnicowanie kierunków studiów i profili naszych studentów, świadczy o tym jak bardzo różnią się ich zainteresowania oraz pomysły na siebie. Jednak tych najbardziej aktywnych cechuje duża samodzielność, odpowiedzialność i chęć działania. Pomimo młodego wieku studenci są świadomi, iż doświadczenie zawodowe zdobyte już podczas studiów jest cenione przez pracodawców” – mówi Ewelina Docnik – konsultantka punktu informacyjnego. Liczba studentów chętnych do skorzystania z wolontariatu podczas realizacji projektu była naprawdę duża. Z powodu ograniczonej ilości miejsc, zakwalifikowano do niego najbardziej aktywnych.

Studenci wytypowani do wolontariatu zgodnie z zasadą „dobrowolności wolontariatu” mogli zadecydować, czy rzeczywiście chcą go odbyć w danej organizacji. Młodzi ludzie wybierali organizacje związane ze swoimi zainteresowaniami, kierunkiem studiów lub kierunkiem w którym chcieliby się dodatkowo rozwinąć. Wśród wolontariuszy znaleźli się studenci turystyki i rekreacji, filologii angielskiej, logistyki, pedagogiki, administracji, zarządzania a nawet budownictwa i elektrotechniki. „Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Fundacją, ponieważ mogłem odbyć wolontariat w organizacji, której działania wiążą się z moimi zainteresowaniami” – mówi Andrei, student I roku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku, który odbył wolontariat w Białoruskim Towarzystwie Historycznym.

Młodzi ludzie poprzez wolontariat mieli okazję rozwinięcia swoich kompetencji miękkich, zdolności komunikacyjnych i zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Ich wolontariat był również szansą rozwoju organizacji przyjmującej. „Studenci ze wschodu to ogromny potencjał białostockich uczelni, ponieważ ogólna liczba studentów Polaków stopniowo się zmniejsza, co spowodowane jest niżem demograficznym, wyjazdami do większych ośrodków miejskich i za granicę. Poprzez swoje działania wspieramy miasto w promocji i zachęcamy młodych ludzi z zagranicy do studiowania na białostockich uczelniach” – podsumowuje Paweł Mickiewicz prezes Fundacji.