Reklama

Pomoc żywnościowa w Choroszczy – wraca po przerwie

Po przerwie w lutym, w marcu gmina Choroszcz wznowiła wydawanie żywności potrzebującym. Realizacja programu FEAD 2014-2020 Podprogram 2016 obecnie odbywa się w dn. 14-15 marca. Miejsce: OSP w Choroszczy, godz. 10.00-15.30.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie ze Stowarzyszeniem Forum Inicjatyw Gminnych, z inicjatywy Burmistrza Choroszczy oraz we współpracy z Bankami Żywności, oferuje pakiety żywnościowe 148 rodzinom z gminy Choroszcz, co przekłada się na pomoc udzielaną 399 indywidualnym osobom.

Co można otrzymać w ramach wsparcia? Makaron jajeczny, ryż, herbatniki, mleko UHT, ser, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy. W sumie ponad 6 kg żywności na osobę. Bywa więc, że choroskie rodziny wychodzą z punktu wydawania żywności z kilkudziesięciokilowymi paczkami.

Kto korzysta z pomocy? Są to osoby wskazane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy, spełniające kryteria statusu osoby najbardziej potrzebującej, czyli osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Warto dodać, że podczas wydawania żywności każdorazowo pracowników miejskich oraz społeczników z Choroszczy wspomagają lokalni wolontariusze. Są to, wymiennie: podopieczni Stowarzyszenia „Monar” działającego z Zaczerlanach w gm. Choroszcz, a obecnie są to członkowie Stowarzyszenia „Purmia” w Choroszczy. I w jednym, i w drugim przypadku są to młodzi ludzie, niemniej jednak już nierzadko dotkliwie doświadczeni przez los. Dla nich, jak sami przyznają, pomoc innym, to także pomoc sobie samym i próba wyjścia na prostą. Wolontariusze chętnie pomagają w ustawianiu palet z żywnością, służą pomocą w pakowaniu towarów czy też dźwiganiu toreb z produktami przez beneficjantów programu.

Obecna, marcowa pomoc oferowana w Choroszczy to przedostatnia transza dostaw żywności realizowana w gminie Choroszcz. W kwietniu zostanie przeprowadzony ostatni – kończący Program – etap; wówczas żywność będzie dystrybuowana w dn. 11-12 kwietnia 2017r. Z pewnością przed świętami Wielkanocnymi wszystkim się przyda. Już dziś więc zapraszamy wszystkich beneficjentów. Niemniej jednak, jak deklarują władze Choroszczy, choć program kończy się w kwietniu, gmina Choroszcz będzie się starać o kolejne możliwości podobnego wsparcia swoich mieszkańców.