Reklama

Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej

Już dziś mieszkańcy Białegostoku mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, porad i konsultacji lekarskich. Po raz pierwszy, w mobilnym miasteczku profilaktyki udarowej będzie można także wykonać
pomiar wskaźnika kostka-ramię (porównanie wysokości ciśnienia z kostki i ramienia), który
pozwala oszacować patologie w układzie naczyniowym, informuje m.in. o zmianach
niedokrwiennych tętnic, które mogą prowadzić m.in. do udaru niedokrwiennego mózgu.

23 maja, poniedziałek, mobilne miasteczko profilaktyki udarowej stanie na Rynku
Kościuszki w godzinach 10:00 – 14:00.

WIEDZA MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE
Udar mózgu zajmuje trzecie miejsce wśród przyczyn zgonów i jest głównym powodem
niepełnosprawności u ludzi po 40 roku życia. W Polsce co roku udar mózgu dotyka 70 000
osób, a 30 000 z jego powodu umiera. Przyczyną udaru jest uszkodzenie lub zablokowanie
naczynia krwionośnego doprowadzającego tlen i substancje odżywcze do mózgu. W efekcie
następuje odcięcie części mózgu od dopływu tlenu i jego obumieranie. Zdecydowana
większość (ok. 80%) udarów to udary niedokrwienne, których przyczyną jest zamknięcie
naczynia krwionośnego. Znacznie rzadziej występują udary krwotoczne, potocznie nazywane
wylewami. Dochodzi do nich na skutek uszkodzenia ściany naczynia krwionośnego
i wydostania się krwi do mózgu.

MOBILNE MIASTECZKA PROFILAKTYKI UDAROWEJ EDUKUJĄ – PRZEDE WSZYSTKIM
ZAPOBIEGAĆ
Efektywna profilaktyka udarowa odgrywa kluczową rolę w obniżeniu umieralności z powodu
udaru mózgu. Szacuje się, że modyfikowalne czynniki udaru odpowiadają za ok. 90% ryzyka
wystąpienia choroby. Działania edukacyjne Stowarzyszenia „Udarowcy – liczy się wsparcie”
z okazji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej mają na celu zwrócenie uwagi na główne
założenia profilaktyki udarowej.
W materiałach edukacyjnych Stowarzyszenie podkreśla, że modyfikacja czynników ryzyka nie
tylko wpływa na zmniejszenie ryzyka udaru mózgu, ale również ma zasadniczy wpływ na sam
przebieg choroby. Kontrola nadciśnienia tętniczego, redukcja nadwagi, stosowanie
profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych z migotaniem przedsionków oraz z zaburzeniami
układu krzepnięcia, ale także zmiana stylu życia na bardziej aktywny mogą skutecznie
zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby.
Podczas akcji zachęcamy wszystkich, aby nas odwiedzili i dowiedzieli się więcej
o tym, czym jest udar mózgu. Często nie zdajemy sobie sprawy, że istnieje ścisły związek
między ryzykiem udaru mózgu, a chorobami układu sercowo-naczyniowego. Chcemy także,
aby jak najwięcej osób dowiedziało się jak można przeciwdziałać chorobie – mówi Sebastian
Szyper, Prezes Stowarzyszenia „Udarowcy – Liczy się wsparcie”.
Odwiedzający mobilne miasteczka profilaktyki udarowej będą mogli sprawdzić poziom
cukru we krwi oraz ciśnienie, a osobom, których wyniki badań będą odbiegały od normy,
personel medyczny zaproponuje konsultację lekarską, w razie potrzeby uzupełnioną o
badania takie jak badanie EKG i badanie wskaźnika kostka-ramię ABI (ang. ABI – anklebrachial
index).
Badanie ABI, przy użyciu systemu Dopplex Ability, automatycznie oznacza wskaźnik kostkaramię
(ABI ang. ABI – ankle-brachial index). Optymalny wynik dla osoby zdrowej powinien
wynieść 1, czyli równe ciśnienie w kostce i ramieniu. Im wynik jest mniejszy od jedności, tym
większe jest niedokrwienie, a wynik większy niż jeden świadczy o sztywności tętnic. Badanie
wskaźnika kostka-ramię trwa około 5 minut, jest nieinwazyjne i nie wymaga wcześniejszej
stabilizacji pacjenta. Jego wyniki informują o potencjalnym ryzyku chorób układu
3
naczyniowego. O przeprowadzeniu tego badania, podczas akcji edukacyjnej „Udarom można
zapobiegać”, decyduje lekarz po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem.
Dla odwiedzających mobilne miasteczka profilaktyki udarowej dostępne będą bezpłatne
materiały edukacyjne na temat udaru, przygotowane w taki sposób, aby były czytelne i
zrozumiałe dla osób w każdym wieku. Będzie można również zapoznać się ze specjalnie
przygotowaną interaktywną mapą, ilustrującą jak funkcjonuje mózg i jakie są potencjalne
konsekwencje udaru.