Reklama

BIK – co to jest i dlaczego jest dla nas ważny?

Zaciągając pożyczkę czy kredyt, musimy liczyć się z tym, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Od tego momentu historia spłaty naszych zobowiązań, jest dostępna dla wszystkich instytucji finansowych. Oznacza to, że w chwili, kiedy staramy się w banku o kredyt, musimy liczyć się z tym, że kredytodawca sprawdzi naszą rzetelność w spłacie zobowiązań.

Czym jest BIK
Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK, powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz 21 największych banków. Ideą powołania BIKu do życia, było przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka kredytowego, a także zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu klientów.

W BIK zgromadzone są informacje dotyczące rachunków kredytowych, jakie prowadzą (prowadziły) banki, SKOK-i, a także instytucje finansowe, które udzielają kredytów poza sektorem bankowym. Dane dotyczą zarówno zobowiązań, które są regulowane terminowo, jak i tych, które są lub były spłacane po terminie. Oznacza to, że BIK przetwarza wszystkie informacje przekazywane przez powyższe podmioty, dotyczące kredytów (m.in. kredytów na zakup towarów czy usług, kredytów studenckich, mieszkaniowych), kart kredytowych, debetowych czy limitu debetowego w ROR. Do BIK przekazywane są również dane poręczycieli.
W przypadku, kiedy raty kredytu były spłacane w terminie, dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do spłaty kredytu. Jeśli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych po spłacie kredytu, dane te są udostępniane bankom, SKOK-om i instytucjom finansowym, które udzielają kredytów poza sektorem bankowym. Służy to ocenie zdolności kredytowej oraz szacowaniu ryzyka kredytowego przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie.

Bez zgody klienta, dane dotyczące historii kredytowej mogą być przetwarzane przez 5 lat w sytuacji, kiedy spełnione są łącznie poniższe warunki:
– zobowiązanie nie było regulowane, bądź zwłoka w spłacie wynosiła powyżej 60 dni,
– upłynęło 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.

Ponadto, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, do celów statystycznych pewien zakres danych dotyczący zobowiązań klientów może być przetwarzany w BIK przez okres 12 lat i wówczas nie wymaga to wyrażenia zgody .

W jaki sposób dane są sprawdzane w BIK
Dzięki BIK, zarówno banki, jak i instytucje finansowe, mogą sprawdzić wiarygodność potencjalnych klientów, którzy obecnie lub w przeszłości posiadali zobowiązania kredytowe i na tej podstawie wydać opinię kredytową. Tak naprawdę, to jednak wyłącznie od kredytobiorcy zależy, jakie informacje będą udostępnione na jego temat. To, czy zaległości są regulowane w terminie, wpływać będzie na historię kredytową – może być ona zatem pozytywna (co daje możliwość ubiegania się o przyznanie kredytu) bądź negatywna (wykluczająca możliwość zaciągnięcia kolejnego kredytu).

Po złożeniu wniosku o kredyt, banki oraz instytucje ich udzielające, sprawdzają wiarygodność potencjalnych klientów właśnie w BIK. Decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podejmują również w oparciu o ocenę punktową klienta (tzw. BIKSco CreditRisk), opracowaną przez BIK – przyjmuje ona wartości od 192 do 631, a im jest wyższa, tym większe jest prawdopodobieństwo otrzymania kredytu.

Raporty, które kredytodawcy otrzymują z BIK na temat swoich klientów są neutralne, na tym etapie nie jest bowiem dokonywana żadna ocena wypłacalności i rzetelności klienta czy jego sytuacji. Dopiero instytucja finansowa analizuje raport, będący odbiciem stanu faktycznego i na podstawie obowiązujących procedur podejmuje decyzję o przyznaniu (bądź nie) kredytu. Również my możemy sprawdzić swoją historię kredytową, a warto to zrobić szczególnie wówczas, kiedy planujemy wystąpić do banku z wnioskiem o przyznanie kredytu bądź pożyczki.

Indywidualny raport na swój temat z BIK, może uzyskać każda osoba. W tym celu wystarczy założyć konto na stronie Biura Informacji Kredytowej, potwierdzając swoją tożsamość na jeden z podanych niżej sposobów:
– przesłanie skanu dowodu osobistego,
– potwierdzenie tożsamości za pomocą podpisu elektronicznego,
– dostarczenie listu poleconego przez Pocztę Polską.

Następnie, należy podać numer własnego konta bankowego oraz wykonać przelew identyfikacyjny (nie może to być konto wspólne czy rachunek firmowy). Koszt pojedynczego raportu, zawierającego szczegóły dotyczące historii każdego z zaciągniętych kredytów oraz ocenę punktową (scoring), wynosi 36 zł. Po zatwierdzeniu wszystkich danych, w wiadomości SMS przesyłany jest kod weryfikacyjny, który – po wpisaniu w Panelu Użytkownika – daje dostęp do produktów BIK. Taki raport można pobierać z dowolną częstotliwością – w żaden sposób nie wpływa to na historię kredytową czy ocenę punktową.

Pożyczka bez BIK?
Pozytywna historia kredytowa otwiera nam drogę do pożyczki bądź kredytu, może również zapewnić lepsze warunki kredytowania. Jeśli jednak – z różnych względów – raport z BIK nie daje kredytodawcy podstaw do przyznania kredytu, nie oznacza to, że nie mamy szans na pieniądze. Na rynku działa bowiem wiele firm, oferujących pożyczki bez BIK, będących alternatywą dla tych wszystkich osób, którym banki odmówiły przyznania środków finansowych. Udzielenie takiego kredytu/pożyczki przez instytucję pozabankową jest możliwe z uwagi na fakt, iż firmy te opierają swoje decyzje kredytowe nie tylko na podstawie historii w BIK, ale również w oparciu o inne informacje o kliencie.

Jedną z możliwości na otrzymanie pieniędzy na remont mieszkania, edukację dzieci lub swoją, wyjazd czy leczenie, jest skorzystanie z oferty Freezl.pl, czyli platformy internetowej, udzielającej krótkoterminowych pożyczek online w wysokości od 100 do 5000 zł, których termin spłaty wynosi do 35 dni. Dzięki wykorzystaniu platformy, zaledwie kilka ruchów myszką dzieli nas od niezbędnych środków finansowych – wystarczy tylko zalogować się do systemu Freezl.pl poprzez profil w mediach społecznościowych (Facebook).

Po zalogowaniu się, wystarczy tylko:
wskazać potrzebną kwotę oraz preferowany okres spłaty pożyczki,
wypełnić krótki formularz on-line, niezbędny do podjęcia pozytywnej decyzji,
zweryfikować rachunek bankowy, na który zostanie przelana pożyczka (proces jednorazowy, dla każdego nowego użytkownika),
po kilkunastu do kilkudziesięciu minutach cieszyć się otrzymaną pożyczką,
dokonać zwrotu pożyczki w wyznaczonym terminie.
Jeśli pieniądze potrzebne ci są natychmiast, Freezl.pl to jedna z najlepszych opcji ich uzyskania w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut, bez zbędnych formularzy czy weryfikacji w BIK.